Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Monitoring wizyjny

                                                                                   Klauzula informacyjna
UWAGA MONITORING WIZYJNY !


 

Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im Janusza Kusocińskiego z siedzibą  w Kaliszu ul. Podmiejska 9a funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych
(art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.) informujemy, iż:
 
1)      Administratorem danych osobowych użytkowników obiektu pozyskanych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 18 im Janusza Kusocińskiego z siedzibą w Kaliszu ul. Podmiejska 9a.
2)            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im Janusza Kusocińskiego w Kaliszu oraz zabezpieczenia mienia
3)      Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4)             Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.
5)             Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji   tj. 5 dni.
6)           Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
7)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznaj Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
8)         Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 5 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
 
W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 18 im Janusza Kusocińskiego  za pośrednictwem poczty e-mail: ido.kalisz@gmail.com .


Do wakacji pozostało59 dni