Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Klasy dla dzieci z autyzmem

Klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu

 

Od wielu lat w naszej szkole uczą się uczniowie ze spektrum autyzmu. Organizujemy osobne klasy dla dzieci posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego ze zdiagnozowanym autyzmem w tym zespołem Aspergera.

Uczniowie uczą się w małych zespołach klasowych. W klasie jest 3 do 5 uczniów. Organizujemy zarówno klasy realizujące podstawę programową klas ogólnodostępnych, jak i podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Uczniowie klas dla dzieci ze spektrum autyzmu mogą ubiegać się o wydłużenie etapu edukacyjnego.

 

                         Do dyspozycji uczniów jest:

Ø    osobny sektor, gdzie mieszczą się sale lekcyjne

Ø    winda

Ø    gabinet logopedyczny

Ø   gabinet integracji sensorycznej SI

Ø   mała sala gimnastyczna, tzw. Jaskółka

Ø   kuchnia z miejscem do przygotowywania i spożywania posiłków

Ø   osobne toalety

Ø   osobna szatnia

 

Uczniowie korzystają również z:

·             placu zabaw

·             boisk szkolnych

·             stołówki

·             sal gimnastycznych

·             biblioteki szkolnej

 

Każda klasa dla dzieci ze spektrum autyzmu ma:

Ø   nauczyciela wychowawcę

Ø   nauczyciela współorganizującego zajęcia

Ø   nauczycieli przedmiotów posiadających również przygotowanie              

    do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Ø   opiekę pielęgniarki

Ø   możliwość skorzystania ze świetlicy

Ø   możliwość korzystania z posiłków

 

Uczniom zapewniamy:

-            realizację podstawy programowej odpowiedniej do stopnia

            niepełnosprawności

 

-            zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

-            ciekawe wydarzenia szkolne, wyjścia, wycieczki, udział w

                                                                    konkursach

 

-            możliwość integracji z pełnosprawnymi uczniami klas                                    

            ogólnodostępnych

 

-            rewalidację

 

 

-            przyjazną atmosferę


Do wakacji pozostało25 dni