Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Aktualności

Dzień 3 - Revuca Słowacja

W środę 19 października razem ze słowackimi uczniami wysłuchaliśmy w języku angielskim wykładu o ochronie przyrody z Panią Zuzaną Čižmárową z Parku Narodowego Muránska Planina, dokończyliśmy nasze drewniane tablice informacyjne na temat recyklingu, zwiedziliśmy jedną z trzech na świecie a jedyną w Europie Ochtińską Jaskinię Aragonitową, spacerowaliśmy i podziwialiśmy piękno Parku Narodowego Muránska Planina.

Dodano: 2022-10-19

Popołudniu integrowaliśmy się grając w kręgle w lokalnej kręgielni oraz uczestnicząc w zawodach i grach sportowych prowadzonych specjalnie dla nas z panem Ryszard Nagypalem, Wiktorem Valentini i Pavol Ottingerem.

www.zshviezdoslavka.sk

www.visegradgroup.eu

 
Day 3 - Revuca, Slovakia
 
On Wednesday, October 19, 2022, together with Slovak students, we listened to the English lecture about the nature  with Ms. Zuzana Čižmárová from the Muránska Planina National Park. We also spent some time decorating our handmade wooden  information boards about recycling. Then, we went on a bus trip to visit Muránska Planina National Park and to explore one of the three in the world and the only one in Europe Ochtinská Aragonitová Jaskyňa.  In the afternoon we integrated playing bowling in the local bowling alley and participating in the sports games conducted especially for us by Mr. Ryszard Nagypal, Wiktor Valentini and Pavol Ottinger.


Do wakacji pozostało200 dni